E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri Anonim Şirketi 21 Kasım 2011 tarihinde kurulmuş ve Ticaret Siciline tescil edilmiştir.

Şirketin kuruluş amacı 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak hizmet vermek üzere güvenli elektronik imza, nitelikli elektronik sertifika hizmetlerini vermektir. Ayrıca elektronik imza, elektronik sertifikalar alanında yazılım ve geliştirme faaliyetleri ve e-imza entegrasyon çalışmaları da yürütülmektedir.

Şirketimizin faaliyetleri Ankara’daki Merkez binasından eksiksiz bir şekilde yürütmekte olup; yakın zamanda temsilcilikler kanalı ile tüm Türkiye’de yerinde hizmetin verilmesi gerçekleştirilecektir.

E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri, profesyonel ekibi; kurumsal kimliği, fark yaratan hizmet anlayışı ve güvenilirliği ile ulusal ve uluslararası alanda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olarak ve sahip olduğu uluslararası geçerli Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı Belgesi (ISO 27001), ile elektronik imza, elektronik sertifika hizmetleri alanında, yeniliklerin öncüsü olmayı hedefleyen ticari bir şirkettir.

E-imza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş sahip olduğu teknoloji ve bilgileri paylaşarak Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolundaki hedefine katkıda bulunmayı kendine amaç edinmiştir.

Vizyon - Misyon

Bilgi güvenliği ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılığı alanında güvenilirliği, güncelliği ve kalitesi ile en tepeye yerleşip kurum, kuruluş ve bireysel müşterilerimize en güvenli ve kaliteli hizmeti sağlamak. Elektronik İmza alanında fark yaratarak yeniliklerin öncüsü olan bir kuruluş olmak.

Profesyonel ekibi ; kurumsal kimliği ile en kaliteli, güvenilir, güncel ve fark yaratan hizmeti anında müşterilerimize sunmak.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında; müşterilerimize mevzuata uygun ve uluslararası geçerliliği olan elektronik imza hizmeti sunmak.

Ulusal ve uluslararası alanda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak etkin bir rol oynamak.

Mevcut standartları uygulayıp yeni standartların oluşturulmasında danışmanlık yapmak.

Elektronik imza ile ilgili gerekli her türlü araştıma ve çalışmalarda etkin rol alarak ; bilgi ve iletişim güvenliğini tam olarak sağlamak.

Elektronik imza kullanımının yaygınlaştırılması için gerekli uygulamalara destek vermek.

Bilgi ekonomisine geçiş sürecinde; sahip olduğumuz teknoloji ve bilgileri paylaşarak, Türkiye"nin Gelişme Stratejilerinin oluşturulması ve elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerinin iyileştirilmesi konusunda ülkemize katkı sağlamak.

İlkelerimiz

%100 Müşteri menuniyetini sağlamak.
Ulusual ve uluslararası alanda öncü kuruluş olmak.
Hızlı, kaliteli ve güvenli hizmet sunmak.
Tabi olduğu yasa ve mevzuata uygun hizmet vermek.
Yeniliklere öncü kuruluş olmak.